Kulturmejeriet

Kulturmejeriet

Bygningsbevarende transformation af et nedlagt mejeri, med fremtidige planer om mulighed for kulturelle offentlige arrangementer samt butikslokaler til økologisk erhverv.

Status: Igangværende

A:SPEKT Arkitekter har indgået et samarbejde med en lokal forening om at ansøge om fondsmidler til et udviklingsprojekt af det gamle Rue Mejeri ved Morud på Fyn.

 

I maj måned 2013 blev der lanceret en kampagne med fokusområdet “Mulighedernes Danmark”, som støtter udvikling af konkrete, fysiske projekter med afsæt i yderområdernes stedbundne potentialer med støtte fra Realdania fonden. Fokus er på udvikling af steder og aktiviteter, som styrker livskvaliteten lokalt.

 

I kraft af A:SPEKT Arkitekters grundige forarbejde modtog Mejeriforeningen fondsmidler  i størrelsesordenen 125.000,- kr. til videreudvikling af projektet. Efterfølgende vil projektet automatisk indgå i en ny ansøgningsrunde sammen med 26 andre projektidéer, og vil i løbet af efteråret 2014 få svar på, om foreningen har modtaget yderligere midler til realisering af projektet.

 

Grundlæggende handler det om at opnå en bygningsbevarende konvertering af det gamle mejeri, der samtidig tilfører lokalområdet en merværdi i form af et samlingssted med mange forskellige muligheder. Den lokalt forankrede initiativgruppes/forenings udgangspunkt er bæredygtighed i bred forstand: miljø, sundhed, ernæring.

Derudover er det ønsket om og muligheden for at arrangere kulturelle arrangementer som skuespil, koncerter og udstillinger.

A:spekt Arkitekter I/S : Røjlemosevej 60, 5500 Middelfart : 30428626 : info@a-spekt.dk : CVR: 33673299